Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

The Barber Shop Live Jam Session @STAGE Feb 26, 2015

Let's get Freaky-Fuzzy-Bluesy in a psychedelic night with live jam session by The Barber Shop band, opening act by Menelaos Tzafet Hangpan player and after live DJ set by Barber! Psych-Band Videos for starters ! 

Thursday  Feb 26, 2015
Stage, Ήρας και Φιλίππου 8
Doors :21.30
FREE ENTRANCE

Link:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου